Maskiningeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Maskiningeniør

Maskiningeniør

 

NB! Dette studiet legges ned og erstattes av et nytt maskiningeniørstudium fra med høsten 2019. Siste opptak til dette studiet var høsten 2018.

Besøk maskiningeniørstudiets nye nettsider

Maskiningeniøren kalles ofte for den klassiske ingeniøren. Vanlige oppgaver for en maskiningeniør er å designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr. Å utvikle arbeidsmetoder for produksjon og å styre produksjonsprosesser inngår også i yrket. Arbeidet foregår i team sammen med andre ingeniører og yrkesgrupper.

Maskiningeniørstudiet ved NTNU i Trondheim tilbyr studieretningene konstruksjonsteknikk, drifts- og vedlikeholdsteknikk og VVS-teknikk, som leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, maskin. Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april.

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 71 plasser, og opptaksgrensen var 48,8 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 51.3 poeng i ordinær kvote.

Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet.


Studiets oppbygging

I det første året får du innføring i ingeniøryrket og grunnleggende kunnskap i bl.a. matematikk, fysikk og mekanikk. I de to siste årene spesialiserer du deg. Valg av studieretning skjer i vårsemesteret i 1. studieår. For maskinstudiet finnes følgende studieretninger:


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?