Maskiningeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Maskiningeniør

– Studiets oppbygning

Maskiningeniør

Maskiningeniør_Maskin_Undervisning_Studenter

Maskiningeniør

Studiets oppbygning

I første studieår på maskiningeniørstudiet får du innføring i ingeniøryrket og grunnleggende kunnskap i bl.a. matematikk, fysikk og mekanikk. I de to siste årene spesialiserer du deg. Valg av studieretning skjer i vårsemesteret i første studieår. Du kan velge mellom tre studieretninger:

Drifts- og vedlikeholdsteknikk
Konstruksjonsteknikk
VVS-teknikk

Drifts- og vedlikeholdsingeniøren jobber med drift og vedlikehold innen alle typer industri, både landbasert- og offshoreindustri. Studieretningsfagene er: Vedlikehold og driftssikkerhet, Fluidteknikk, Material-, produksjons- og kvalitetsstyring, Prosjektoppgave og Elektro- og automatiseringsteknikk

Konstruksjonsteknikk går ut på å lage maskiner, verktøy og annet utstyr på smartest mulig måte. Studieretningsfag er: Konstruksjonsteknikk, Mekatronikk og Produksjonsteknikk.

VVS- ingeniøren jobber med varme, ventilasjon og sanitærteknikk. Studieretningsfagene er: Ventilasjonsteknikk, Termodynamikk og fluidmekanikk, Varme- og kjøleteknikk, VVS regulerings- og el-teknikk og sanitær og husbygging.

Praksis følger teori gjennom hele studiet. Arbeidsformene på maskiningeniørstudiet er varierte, fra vanlige forelesninger, laboratorieøvinger og gruppearbeid til små og store prosjekter. Vi benytter gjesteforelesere og drar på bedriftsbesøk. I vårsemesteret i tredje studieår gjennomfører du en bacheloroppgave innenfor din valgte studieretning. Våre bacheloroppgaver er knyttet til industrielle partnere og forskning.

Studieplan for bachelor i ingeniørfag, maskin

For studenter