Geovitenskap og -ressurser

Geovitenskap og -ressurser

Geovitenskap og -ressurser - masterstudium

Studenter har undervisning i Schlumberger geolab. Foto: Geir Mogen/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

MSGEOS, Mon Dec 04 03:22:48 CET 2023 | M2
Det vil ikke være opptak til dette studieprogrammet i 2024.

Er du interesser i å lære om jordens ressurser som samfunnet vårt er avhening av i dag og i fremtiden?
På master i geovitenskap og -ressurser (Geoscience and Georesources ) lærer du om de mest gunnleggende utfordringene som samfunnet vårt står overfor i fremtiden: forsyning av energi og råvarer som trengs for å opprettholde infrastrukturen vår og muliggjøre overgangen fra fossil til fornybar energi.

Du får også kunnskap om sikker, effektiv og miljøvennlig utforsking og produksjon av jordens ressurser.

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon.

Som student på master i geovitenskap og -ressurser får du dybdekunnskap i en av følgende spesialiseringer:

Anvendt geovitenskap

På studieretningen anvendt geovitenskap lærer du blant annet om:

 • jordens strukturer, fysiske egenskaper og prosesser
 • dannelse og akkumulering av georessurser
 • leting etter og produksjon av georessurer
 • overvåking av undergrunnen og CO2 lagring
 • teknikker for å lokalisere og overvåke områder utsatt for geofarer

Petroleumsteknologi

Studieretningen petroleumsteknologi handler om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på en miljøvennlig, sikker og økonomisk måte.

Du lærer blant annet om:

 • boring, feltutvikling og produksjon eller reservoarteknikk
 • metoder for evaluering, utvikling og produksjon av olje- og gassfelt
 • grunnleggende konsepter, prinsipper, metoder og prosedyrer bak digitale teknologier og autmatisering innen petroleumsleting og produksjon og bruk av disse teknologiene

Mineralproduksjon

Studieretningen mineralproduksjon handler om ansvarlig og kostnadseffektiv leting, produksjon og prosessering av jordens mineralressurser for en bærekraftig utvikling.

Du lærer blant annet om:

 • mineralressurser og produksjon av mineraler, og bærekraftig utnyttelse av disse ressursene
 • leting og estimering av mineralressurser, produksjonsteknologien som brukes i gruvedrift og mineralforedling, og hvordan denne teknologien brukes for å sikre ansvarlig, kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon og prosessering av mineraler
 • digitalisering og tilgjengelige verktøy og prinsipper som kreves for digital transformasjon og behandling av data

Som ingeniør innen geovitenskap og -ressurser kan du blant annet jobbe i store energiselskaper, gruveselskaper, konsulentfirmaer, serviceleverandører og i akademia. 

Du kan jobbe offshore, på land, i Norge eller internasjonalt. Flere masterstudenter fra institutt for geovitenskap og petroleum får jobb før de er uteksaminert. 

Studiehverdagen som student på master i geovitenskap og -ressurser består av forelesninger, gruppearbeid, prosjektoppgaver, øvinger og laboratoriearbeid. Linjeforeningen for studenter på geovitenskap og -ressurser er Bergstuderendes Forening.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på i Trondheim.

Master i geovitenskap og -ressurser går over to år (fire semester), er på 120 studiepoeng og består av:

 • Første og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner.
 • tredje semester spesialiserer du deg videre gjennom fordypningsprosjekt og obligatoriske og valgbare emner.
 • I fjerde semester og siste semester skriver du masteroppgaven. 

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Se studieplanen til master i geovitenskap og -ressurser på studieprogrammet sin engelske nettside.

For informasjon om opptak og opptakskrav se den engelske nettsiden til masterprogrammet.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se kontaktinformasjon og informasjon om veiledning på studieprogrammet sin engelske nettside.