course-details-portlet

TPD4187 - AD i transisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

I emnet utvikles nye objekter, installasjoner og opplevelser med kontekstuell relevans for ADs samlokalisering i det nye KAMD-senteret. Studentene bygger på kunnskap og ferdigheter ervervet i eget studieprogram, og anvender prinsipper fra fagfeltene design, kunst, arkitektur og teknologi til å utvikle prosjekter som viser bredden av kompetanser og perspektiver som finnes representert på AD-fakultetet. Kurset er utformet for å gi en tverrfaglig innsikt i metoder, kunnskap og håndverk fra tilstøtende fagfelt. Målsetningen er å generere kunstnerisk arbeid som kan skape sammenheng og klarhet i den mangefasetterte disiplinære kompetansen som AD-fakultetet representerer samlet sett, for å tematisere muligheter så vel som utfordringer som ligger i ADs felles fremtid.

Læringsutbytte

Kunnskap: En utvidet forståelse for hva design-begrepet innebærer, og hvordan en horisontal tilnærming med tilstøtende disipliner fra AD-fakultetet kan tilføre kompleksitet og relevans.

Ferdigheter: Evnen til å visualisere, formidle og begrunne idéer og konsepter på en overbevisende måte.

Generell kompetanse: Ferdigheter relatert til arbeid i interdisiplinære teams.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og individuell veiledning. I prosjektoppgavene inngår en muntlig presentasjon av resultatene. Kurset undervises på engelsk ved behov

Mer om vurdering

Individuell innlevering av arbeid. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Fine Art (MFA)
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter på fjerde år ved Master i Industriell design (MTDESIG), tredje semester i Master i Industriell design (MSDESIG), Master i arkitektur (MAAR), og Master i kunst. Søknad om undervisningsopptak i emnet følger egne prosedyrer og frister, plasser tildeles i henhold til Forskrift om opptak til studier ved NTNU.

Kursmateriell

Oppgis ved semsterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Design
  • Arkitektur
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Innlevering
21.11.2022


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU