course-details-portlet

TPD4187 - AD i transisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

In this course the students develop new objects, installations and experiences based on AD's wish for greater interdisciplinarity at the faculty (Art, Architecture, Music, Design). The students build on knowledge and skills acquired in their own study program, and apply principles from the fields of design, art, architecture and technology to develop projects that show the breadth of competencies and perspectives that are represented at the Faculty of Architecture and Design. The course is designed to provide an interdisciplinary insight into methods, knowledge and craftsmanship from adjacent disciplines. The aim is to generate artistic work that can create coherence and clarity in the multifaceted disciplinary competence that the Faculty of Art and Design represents as a whole, in order to thematize opportunities as well as challenges that lie in AD's common future.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

  • En utvidet forståelse for hva design-begrepet innebærer, og hvordan en horisontal tilnærming med tilstøtende disipliner fra AD-fakultetet kan tilføre kompleksitet og relevans.

Ferdigheter

Kandidaten har

  • Evnen til å visualisere, formidle og begrunne idéer og konsepter på en overbevisende måte.

Generell kompetanse

Kandidaten har

  • Ferdigheter relatert til arbeid i interdisiplinære teams.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og individuell veiledning. I prosjektoppgavene inngår en muntlig presentasjon av resultatene. Kurset undervises på engelsk ved behov

Mer om vurdering

Vurdering i emnet baseres på et endelig gruppeprosjekt. Veiledning og tilbakemelding gis i løpet av prosessen.

Utsatt eksamen kan holdes i neste semester.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Fine Art (MFA)
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter på fjerde år ved Master i Industriell design (MTDESIG), tredje semester i Master i Industriell design (MSDESIG), Master i arkitektur (MAAR), og Master i kunst (MFA). Søknad om undervisningsopptak i emnet følger egne prosedyrer og frister, plasser tildeles i henhold til Forskrift om opptak til studier ved NTNU. Søknadsfrist er 1. juni.

Kursmateriell

Oppgis ved semsterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Design
  • Arkitektur
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
20.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU