course-details-portlet

TPD4187 - AD i transisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet utvikler studentene nye objekter, installasjoner og opplevelser basert på ADs ønske om større tverrfaglighet ved fakultetet (arkitektur, kunst og design). Studentene bygger på kunnskap og ferdigheter tilegnet i eget studieprogram, og anvender prinsipper fra fagområdene design, kunst, arkitektur og teknologi for å utvikle prosjekter som viser bredden av kompetanser og perspektiver som er representert ved Fakultet for arkitektur, kunst og design. Emnet er laget for å gi et tverrfaglig innblikk i metoder, kunnskap og håndverk fra tilstøtende disipliner. Målet er å generere kunstnerisk arbeid som kan skape sammenheng og klarhet i den mangefasetterte fagkompetansen som fakultetet representerer samlet sett, for å tematisere muligheter så vel som utfordringer som ligger i ADs felles fremtid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

  • En utvidet forståelse for hva design-begrepet innebærer, og hvordan en horisontal tilnærming med tilstøtende disipliner fra AD-fakultetet (arkitektur, kunst og design) kan tilføre kompleksitet og relevans.

Ferdigheter

Kandidaten har

  • Evnen til å visualisere, formidle og begrunne idéer og konsepter på en overbevisende måte.

Generell kompetanse

Kandidaten har

  • Ferdigheter relatert til arbeid i interdisiplinære teams.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og individuell veiledning. I prosjektoppgavene inngår en muntlig presentasjon av resultatene. Kurset undervises på engelsk ved behov

Mer om vurdering

Vurdering i emnet baseres på et endelig gruppeprosjekt. Veiledning og tilbakemelding gis i løpet av prosessen.

Utsatt eksamen kan holdes i neste semester.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter på fjerde år ved Master i Industriell design (MTDESIG), tredje semester i Master i Industriell design (MSDESIG), Master i arkitektur (MAAR), og Master i kunst (MFA). Søknad om undervisningsopptak i emnet følger egne prosedyrer og frister, plasser tildeles i henhold til Forskrift om opptak til studier ved NTNU. Søknadsfrist er 1. juni.

Kursmateriell

Oppgis ved semsterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Design
  • Arkitektur
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU