TMR4525 - Marin hydrodynamikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

To moduler à 3,75 SP skal velges. De mest aktuelle modulene for dette fordypningsemne er:
Eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk (3,75 SP),
Numeriske metoder i marin hydrodynamikk (3,75 SP),
Dynamisk analyse av marine konstruksjoner (3,75 SP),
Konstruksjonsanalyse VK (3,75 SP),
Integrert dynamisk analyse av vindturbiner (3,75 SP),
Skipsdesign for arktiske operasjoner (3,75 SP),
Bærekraftig arktisk sjøtransport (3,75 SP).
Valg av moduler vil avhenge av fagprofil og skal godkjennes av ansvarlig faglærer.
Det forutsettes at dersom Eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk og Numeriske metoder i marin hydrodynamikk ikke velges som moduler, må TMR 4300 - Eksperimentell og numerisk hydrodynamikk tas som valgbart emne.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for marin hydrodynamikk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)
Maritime Engineering (MSNMME)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4700 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.