course-details-portlet

TIØ4925 - Helse, miljø og sikkerhet, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten skal skrive en vitenskapelig rapport om et emne som er relevant innenfor studentens hovedprofilområde. Inkludert i oppgaven ligger at studenten skal finne og lese relevant litteratur, velge forskningsdesign og -metode og gjennomføre disse.

Læringsutbytte

Emnets funksjon og posisjon:
Emnet er det avsluttende vitenskapelige arbeidet og tas i 4. semester av HMS-studiene. Arbeidet er obligatorisk.

Kunnskaper som emnet skal gi:
- Spesifikk og detaljert kunnskap om et enkelt område innenfor studentens hovedprofil
- Kunnskaper om gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, inkludert kunnskap om forskningsdesign og -metode.

Ferdigheter som emnet skal bidra til å utvikle:
- Praktisk bruk av forskningsmetoder
- Trening i å se hvilken litteratur som er relevant i forhold til et faglig problem, og i å finne denne litteraturen
- Trening i å skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Studenten skal skrive en avhandling som tilfredsstiller de krav man har for form på et vitenskapelig arbeide. Arbeidet skal først og fremst vise studentens evne til selv å strukturere sitt arbeid og jobbe selvstendig med en større faglig utviklingsoppgave. Det stilles også krav til at studenten selv skal velge en formålstjenlig metode og gjennomføre denne. Endelig skal studenten selv kunne se hvilken litteratur det er behov for og jobbe for finne den litteraturen som behøves for å løse oppgaven.

Underveis vil studenten ha tilgjengelig en veileder fra fagstaben som kan være en diskusjonspartner for studenten når viktige valg skal tas og/eller viktige problemer skal avklares. Veileder skal også, i samråd med studenten, bestemme tema for avhandlingen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helse, miljø og sikkerhet (MIHMS)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle obligatoriske emner innenfor sin fagprofil på det 2-årige masterprogrammet i Helse, Miljø og sikkerhet, inkludert fordypningsemnet og fordypningsprosjektet.

Kursmateriell

Tilpasses den enkelte student sin oppgave.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU