Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen. (2017) Parametric LCA of a ventilated timber wall construction in tall timber buildings. XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components.
 • Skaar, Christofer; Solem, Bård; Rüther, Petra. (2017) Composite floors in urban buildings: Options for a low carbon building design. Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17.
 • Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Ness, Christen. (2014) The Carbon Footprint of Municipalities in Oppland. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
 • Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Solli, Christian; Pettersen, Johan; Loveland, Simon. (2014) Green Procurement as a Means Towards Resilient Public Organizations. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
 • Skaar, Christofer; Hammervold, Johanne; Larsen, Hogne Nersund. (2014) A Systems-Based Method for Evaluating Regional Climate Actions. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
 • Fet, Annik Magerholm; Skaar, Christofer. (2010) Bedriftenes produktansvar – en casestudie fra norsk møbelindustri. Bedrifters samfunnsansvar - Hvordan forene ønsker og praksis?.
 • Fet, Annik Magerholm; Michelsen, Ottar; Skaar, Christofer. (2009) Creating environmental product declarations (EPDs) - case study in the Norwegian furniture industry. Life Cycle Assessment applications: Results from COST Action 530.
 • Fet, Annik Magerholm; Skaar, Christofer; Michelsen, Ottar. (2009) Product category rules (PCR) and environmental product declarations (EPDs). Life Cycle Assessment applications: Results from COST Action 530.

Rapport/avhandling

 • Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer. (2017) Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk. 2017.
 • Moum, Anita; Skaar, Christofer; Midthun, Kjetil Trovik. (2017) Sirkulær økonomi i morgendagens byggenæring. 2017. ISBN 978-82-14-06705-7.
 • Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian. (2017) Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker. 2017. ISBN 978-82-14-06728-6.
 • Skaar, Christofer. (2013) Accountability in the Value Chain: Product Declarations as a Tool for Measuring, Managing and Communicating CSR Performance. 2013. ISBN 978-82-471-4107-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (2013:9).
 • Fet, Annik Magerholm; Skaar, Christofer; Riddervold, Birte. (2006) Miljødatabase og miljødeklarasjoner for møbler. 2006. ISBN 82-7948-052-8. Report - Programme for Industrial Ecology (1).
 • Fet, Annik Magerholm; Skaar, Christofer; Helbostad, Anne Grete; Lindgjerdet, Kate; Maldum, Kjell Olav. (2005) Øko-effektivitet og verdikjeder i dagligvarebransjen. 2005.