Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen. (2017) Parametric LCA of a ventilated timber wall construction in tall timber buildings. XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components.
  • Skaar, Christofer; Solem, Bård; Rüther, Petra. (2017) Composite floors in urban buildings: Options for a low carbon building design. Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17.
  • Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Ness, Christen. (2014) The Carbon Footprint of Municipalities in Oppland. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
  • Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Solli, Christian; Pettersen, Johan; Loveland, Simon. (2014) Green Procurement as a Means Towards Resilient Public Organizations. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
  • Skaar, Christofer; Hammervold, Johanne; Larsen, Hogne Nersund. (2014) A Systems-Based Method for Evaluating Regional Climate Actions. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
  • Fet, Annik Magerholm; Skaar, Christofer. (2010) Bedriftenes produktansvar – en casestudie fra norsk møbelindustri. Bedrifters samfunnsansvar - Hvordan forene ønsker og praksis?.
  • Fet, Annik Magerholm; Michelsen, Ottar; Skaar, Christofer. (2009) Creating environmental product declarations (EPDs) - case study in the Norwegian furniture industry. Life Cycle Assessment applications: Results from COST Action 530.
  • Fet, Annik Magerholm; Skaar, Christofer; Michelsen, Ottar. (2009) Product category rules (PCR) and environmental product declarations (EPDs). Life Cycle Assessment applications: Results from COST Action 530.

Rapport/avhandling