Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Sikkerhetsstyring: risikovurderinger, ulykkesgranskning- og forståelse, beredskap, rapportering, inspeksjoner, sikkerhetsrevisjon samt beslutninger om tiltak

Barrierer mot tap

Sikkerhetsledelse i samspill med organisasjon og teknologi.

Sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter

Informasjonssikkerhet - ledelse, organisasjon og brukere

Sikkerhet i arktiske strøk

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kongsvik, Trond; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Herrera, Ivonne Andrade; Hovden, Jan; Schiefloe, Per Morten. (2018) Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245025156.
  • Kjellen, Urban Anders Gunnar; Albrechtsen, Eirik. (2017) Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences: Theory, Methods, and Tools in Safety Management. CRC Press. 2017. ISBN 9781498736596.

Rapport/avhandling