Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Sikkerhetsstyring: risikovurderinger, ulykkesgranskning- og forståelse, beredskap, rapportering, inspeksjoner, sikkerhetsrevisjon samt beslutninger om tiltak

Barrierer mot tap

Sikkerhetsledelse i samspill med organisasjon og teknologi.

Sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter

Informasjonssikkerhet - ledelse, organisasjon og brukere

Sikkerhet i arktiske strøk

Undervisning

Faglærer i to sikkerhetsfag ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner