course-details-portlet

SPRÅL3800 - Fritt emne/Selvstudium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet er et selvstudium. Emnet gir etter søknad anledning til spesialisering i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet og kan tas enten som språklig variant, eller litterær variant, eller kulturhistorisk variant. Det er en forutsetning for å innvilge søknad om å ta dette emnet at studenten ikke har mulighet til å ta programemner som det gis undervisning i i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har fullført dette emnet har gjennom selvstudium ervervet en faglig fordypning på masternivå i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsformer og aktiviteter

Godkjenning av pensumliste og skisse til semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Godkjent skisse til semesteroppgaven

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave på mellom 3000 og 4000 ord, etter avtale med faglærer/veileder ved den relevante språkseksjonen. Oppgaven skal i sin helhet skrives på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk (MENG)
English Linguistics and Language Acquisition (MPHFENG)
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 (MLSPRÅK)
Nordisk språk og litteratur (MNORD)

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av følgende masterprogram: Engelsk eller nordisk, eller lektorutdanningen i språkfag, eller opptak til Master of Philosophy (MPhil) in English Linguistics and Language Acquisition.

Kursmateriell

Individuell pensumliste settes opp i samarbeid med en faglærer/veileder ved den relevante språkseksjonen. Pensum må ikke overlappe med pensum på andre emner studenten har tatt. Pensumlisten skal godkjennes av Institutt for språk og litteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturhistorie
  • Engelsk
  • Lingvistikk
  • Litteraturvitenskap
  • Nordisk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
19.12.2024

Innlevering
20.12.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU