course-details-portlet

SMF1193F - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Organisasjonsteoretiske perspektiver
Mål og strategi
Organisasjonsstruktur
Organisasjonskultur
Makt og konflikt
Beslutningsprosesser
Kommunikasjon
Organisasjon og omgivelser
Læring og innovasjon
Motivasjon
Organisasjoner og endring
Ledelse i organisasjoner
Kvinner og ledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
-skal ha fordype seg i teorier om organisasjon og ledelse
-skal ha oversikt over fagets grunnleggende begrepsapparat
-skal ha kjennskap til sentrale modeller og teorier

Ferdigheter
Studenten
-skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
-skal kunne foreta analyse og drøfting av aktuelle problemstillinger i organisasjoner
-skal kunne bidra med forståelse med utgangspunkt i teori i konkrete utfordringer i organisasjoner

Generell kompetanse
Studenten
-skal kunne analysere organisasjoner på en reflektert og selvstendig måte
-skal ha evne til å forholde seg til organisasjonslitteratur på en selvstendig måte
-skal kunne kommunisere omkring problemstillinger i organisasjoner med ledere og medarbeidere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning.NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk Obligatoriske arbeidskrav:To godkjente obligatoriske oppgaver. En skal være individuel og en i grupper av 2-3 studenter. For deltidsstudenter er det mulig å levere den andre obligatoriske oppgaver individuelt, men det anbefales at de også arbeider i grupper av 2-3 deltidsstudenter. Begge oppgaver må være godkjent for å få rett til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene. Arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
Studenter bør være forberedet på å presentere sitt arbeid knyttet til obligatoriske oppgaver, obligatorisk oppmøte i slike arrangementer. For deltidsstudenter kan det bli obligatorisk oppmøte via skype eller andre videokonferansesystemer. Nærmere beskjed om slike arrangementer vil bli gitt ved oppstart av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved utsatt eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2019) Hvordan organisasjoner fungerer. 5.utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikler og bokkapitler som publiseres på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1193 7.5
SMF2051 7.5 01.09.2018
SMF2051F 7.5 01.09.2018
ORG1100 7.5 01.09.2019
AL101115 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU