SMØ1001 - Mikroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emneoversikt
1. Introduksjon til mikroøkonomisk analyse
2. Elementær markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel
3. Konsumentenes tilpasning
- Busjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
- Virkning av pris- og inntektsendringer
- Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter

4. Bedrifters tilpasning
- Produksjonsteori
- Optimal bruk av innsatsfaktorer
- Kostnadsteori
- Profittmotivet

5. Markedsteori
- Fri (perfekt) konkurranse
- Monopol
- Oligopol
- Spill

6. Markedsformer og ressursallokering

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:
- Opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder.
- Opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
- Beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester.
- Beskrive hvordan bedriftens ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi.
- Forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol.
- Forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold.
- Forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand.
- Forklare hvordan ulike markedsinngrep påvirker den økonomiske effektiviteten.
- Anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer.

Generell kompetanse
- Studentene skal gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse, og stimmuleres til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Privatister (ØAPRIV)
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav


Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon, og Bachelor i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Pindyck, Robert S. Rubinfeld, D.L. (2005) Microeconomics. 8.ed. Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall.

Grønn, Erik (2009) Mikroøkonomi : formler og oppgaver : 1.utg..Oslo, Cappelen akademisk .

 

 

Supplerende litteratur:

Dedekam, Anders, jr. (2002) Mikroøkonomi. Bergen, Fagbokforlaget.Ringstad, Vidar (2002) Mikro- og markedsøkonomi. Siste utgave.. Oslo, Cappelen.

 

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMØ8002 7.5 01.01.2008
SØ110 6.0 01.01.2005
SØ115 6.0 01.01.2005
SØ115 6.0 01.01.2005

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 30.05.2018 09:00 D3 , F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.