course-details-portlet

PED6111 - Pedagogiske forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Målgruppe:

Mastergradsstudenter i spesialpedagogikk, syns- og audiopedagogikk.
Masterstudenter i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Faglig innhold:

Emnet gir en bred innføring i pedagogisk forskningsmetode, som inkluderer både kvantitative, kvalitative og historiske tilnærminger til pedagogiske problemstillinger.

Dette inkluderer kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskningsfeltet. Emnet gir videre grunnleggende kunnskaper i statistikk.

Læringsutbytte

Studenten har:

- innsikt i sentrale prinsipper innen pedagogiske forskningsmetoder, inkludert både kvalitative, kvantitative og historiske tilnærminger
- kunnskaper om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for pedagogisk forskning
- bred kunnskap om forskningsprosessen, inkludert utforming av forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data.
- kunnskaper om kvalitetskriterier innen kvalitativ, kvantitativ og historisk metode
- kunnskaper om forskningsetikk og forskningsetiske retningslinjer

Emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Tre obligatoriske samlinger på til sammen 45 timer.

Tre godkjente innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på samlinger
  • 3 godkjente innleveringer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Spesialpedagogikk (MPRSPED)

Forkunnskapskrav

Se studieplan for erfaringsbasert master i spesialpedagogikk og master i pedagogikk og studieplanen for erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Kursmateriell

Kursmateriell: Pensum på ca 1500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6111 15.0 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 24.02.2021

Innlevering 26.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU