Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Pedagogikk

To personer sitter og prater i en sofa. Foto.

Mastergradsstudiet i pedagogikk gir en videreføring og spesialisering innenfor utdanning og oppvekst eller spesialpedagogikk.

Mastergraden skal sette studentene i stand til å gjennomføre faglige analyser, utredninger, evalueringer og forsknings- og utviklingsarbeid. Masterstudiet gir også grunnlag for videre doktorgradsstudier. Flere læringsmål.

Studieretninger

Kontaktinformasjon

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon: +47 73 59 19 50
E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 12–14

Besøksadresse
Loholt allé 85, Paviljong A
Dragvoll campus

Postadresse: 
NTNU
Institutt for pedagogikk og livslang læring
7491 Trondheim