course-details-portlet

MUSV3600 - Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang.

Emnet er et selvstudium med et oppgitt pensum på ca. 650 sider. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3600

 • har fordypet kunnskap om et avgrenset musikkvitenskapelig emne
 • har generell kunnskap om det musikkvitenskapelige området fordypningen hører inn under
 • har kunnskap om faghistoriske og nyere problemstillinger innen det spesifikke musikkvitenskapelige forskningsområdet
 • har kunnskap om fagspesifikk teori og metode innen det spesifikke musikkvitenskapelige forskningsområdet
 • har kunnskap som muliggjør en vitenskapsteoretisk plassering av det spesifikke musikkvitenskapelige forskningsområdet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3600

 • kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
 • kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen det spesifikke musikkvitenskapelige området
 • kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig
 • kan anvende metoder som er spesifikke for det musikkvitenskapelige området på selvstendig kritisk grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium. Studenter som ønsker å ta emnet som erstatning for EiT bør ta kontakt med instituttet semesteret før. Arbeidstittel skal leveres innen utgangen av januar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen. Lengde på oppgaven som leveres inn for emnet er ca. 3-4000 ord.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk, og fritak fra Eksperter i team.

Kursmateriell

Studenten legger opp pensum i emnet i samråd med faglærer. Pensum må ikke overlappe med pensum på andre emner studenten har tatt. Pensumlisten skal godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU