course-details-portlet

MUSV2008 - Satsteknikker 2 med ensembleledelse og musikkteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Satsteknikker 2 er en videreføring av Satsteknikker 1 og omfatter en innføring i et utvalg av satsteknikker fra senbarokk og til vår tid.

Emnet gir innsikt i tradisjonelle satsteknikker og skal utvide studentens akkordrepertoar og satsforståelse. Dette gjøres i kombinasjon med studentens egne musikalske preferanser. I øvingene vektlegges å skrive for kor. Det er disse øvingene i tillegg til en avsluttende studioinnspilling som vil utgjøre mappa.

Ensembleledelse inneholder bl.a. instruksjon i slagteknikk og musikkledelse.

Kurset i grunnleggende musikkteknologi gir en innføring i lydopptak, lydredigering, mikrofonvalg, og studio- og lydestetikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2008

 • har kunnskap om et utvalg satsteknikker fra senbarokk til vår tid
 • har kunnskap om ulike harmoniske varianter, og et utvidet akkordrepertoar
 • har kunnskap om god stemmeføring og tekstbruk i korsammenheng
 • taktering og dirigering av kor og mindre ensembler
 • har elementær kunnskap om lydopptak i studio, og ledelse av innspilling i studio

Ferdigheter

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2008

 • kan anvende ulike satsteknikker på en kreativ måte
 • kan anvende utvidede akkorder og enkle harmoniske substitusjoner
 • kan eksperimentere med tekstlige og klanglige koruttrykk
 • kan innstudere og dirigere verker for kor og mindre ensembler
 • kan lede en studioinnspilling
 • kan kombinere egen musikalsk bakgrunn med ulike satsteknikker

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og gruppeundervisning. Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Ensembleledelse evalueres godkjent/ikke godkjent etter en praktisk framføring som må være godkjent før innlevering av mappevurdering.

Grunnleggende musikkteknologi B viderefører tilsvarende komponent i MUSV1017. Kurs holdt i øvingsgrupper. Evaluering: Godkjent/ikke godkjent på grunnlag av skriftlige øvingsoppgaver og deltakelse i obligatorisk undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Fullført Grunnleggende musikkteknologi B
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Satstekniske øvinger
 • Gjennomført kurset i ensembleledelse

Mer om vurdering

Mappeevaluering med inntil 8 øvingsoppgaver vurderes samlet med karakteren bestått/ikke bestått. Øvingene kan utprøves i studentkoret eller i de enkelte gruppene som forberedelse til innspilling av en avsluttende oppgave i studio, som vektlegges særskilt.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen, men det er sterkt anbefalt å følge hele emnet på nytt, siden emnet har mappevurdering.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i musikkvitenskap. Bestått MUSV1017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2009 7.5 HØST 2019
MUSP4163 3.7 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100

Utlevering
14.05.2024

Innlevering
21.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU