course-details-portlet

MUSV2008 - Satsteknikker 2 med ensembleledelse og musikkteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Satsteknikker 2 er en videreføring av Satsteknikker 1 og omfatter en innføring i et utvalg av satsteknikker fra senbarokk og til vår tid.

Emnet gir innsikt i tradisjonelle satsteknikker og skal utvide studentens akkordrepertoar og satsforståelse. Dette gjøres i kombinasjon med studentens egne musikalske preferanser. I øvingene vektlegges å skrive for kor. Det er disse øvingene i tillegg til en avsluttende studioinnspilling som vil utgjøre mappa.

Ensembleledelse inneholder bl.a. instruksjon i slagteknikk og musikkledelse.

Kurset i grunnleggende musikkteknologi gir en innføring i lydopptak, lydredigering, mikrofonvalg, og studio- og lydestetikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2008

 • har kunnskap om et utvalg satsteknikker fra senbarokk til vår tid
 • har kunnskap om ulike harmoniske varianter, og et utvidet akkordrepertoar
 • har kunnskap om god stemmeføring og tekstbruk i korsammenheng
 • taktering og dirigering av kor og mindre ensembler
 • har elementær kunnskap om lydopptak i studio, og ledelse av innspilling i studio

Ferdigheter

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2008

 • kan anvende ulike satsteknikker på en kreativ måte
 • kan anvende utvidede akkorder og enkle harmoniske substitusjoner
 • kan eksperimentere med tekstlige og klanglige koruttrykk
 • kan innstudere og dirigere verker for kor og mindre ensembler
 • kan lede en studioinnspilling
 • kan kombinere egen musikalsk bakgrunn med ulike satsteknikker

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og gruppeundervisning. Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Det vil gis inntill 10 satstekniske øvinger.

Ensembleledelse evalueres godkjent/ikke godkjent etter en praktisk framføring som må være godkjent før innlevering av mappevurdering.

Grunnleggende musikkteknologi B viderefører tilsvarende komponent i MUSV1017. Kurs holdt i øvingsgrupper. Evaluering: Godkjent/ikke godkjent på grunnlag av skriftlige øvingsoppgaver og deltakelse i obligatorisk undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Fullført Grunnleggende musikkteknologi B
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Satstekniske øvinger
 • Gjennomført kurset i ensembleledelse

Mer om vurdering

Mappeevaluering med inntil 8 øvingsoppgaver vurderes samlet med karakteren bestått/ikke bestått. Øvingene kan utprøves i studentkoret eller i de enkelte gruppene som forberedelse til innspilling av en avsluttende oppgave i studio, som vektlegges særskilt.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen, men det er sterkt anbefalt å følge hele emnet på nytt, siden emnet har mappevurdering.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Bestått MUSV1017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2009 7.5 HØST 2019
MUSP4163 3.7 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU