course-details-portlet

MUSV1017 - Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende musikkteori ved øvinger i satsteknikker, musikkteknologi og hørelære. I satsteknikker og hørelære undervises det i firestemmig koralsats med utgangspunkt i J. S. Bachs koralharmoniseringer og andre satstyper, dessuten også i grunnleggende melodiske, rytmiske og formale prinsipper. Det legges vekt på forståelse av stil, stemmeføring og funksjonsharmoniske sammenhenger. Studenten utfører ukentlige øvinger i harmonisering av enkle melodiforløp og analyse av firestemmig koralsats. Det er disse øvingene som vil utgjøre mappa.

Kurset i grunnleggende musikkteknologi gir en kort innføring i bruk av MIDI- og lydopptak, samt noteeditering som verktøy for arrangering/komponering og gehørtrening.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1017

 • har kunnskap om tradisjonell harmonilære og hørelære
 • har kunnskap om ulike former for analyse og akkordnotasjon
 • har kunnskap om enklere former for satsskriving
 • har kunnskap om enklere former for melodisk notasjon, rytmisk notasjon og formale prinsipper
 • har kunnskap om musikkteknologi som verktøy for satsskriving

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1017

 • kan analysere harmoniske forløp i ulike sammenhenger
 • kan skrive satser i firestemmig homofon stil og utføre enkel visearrangering
 • kan praktisere logisk stemmeføring og logisk dissonansbehandling i henhold til bestemte prinsipper
 • kan oppfatte og på ulike måter gjengi melodiske, rytmiske og formale løp
 • kan anvende datanotasjonsprogrammer som verktøy for satsskriving

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og gruppeundervisning. Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Grunnleggende musikkteknologi A: kurs holdt i øvingsgrupper. Evaluering: Godkjent/ikke godkjent på grunnlag av skriftlige øvingsoppgaver og deltakelse i obligatorisk undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Fullført Grunnleggende musikkteknologi A
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Satstekniske øvinger og hørelæreoppgaver

Mer om vurdering

Mappeevaluering med inntil 8 øvingsoppgaver vurderes samlet i mappe med karakteren bestått/ikke bestått.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen, men det er sterkt anbefalt å følge hele emnet på nytt, siden emnet har mappevurdering.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i musikkvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1003 7.5 VÅR 2004
MUSV1015 2.5 HØST 2014
MUSP4152 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappeevaluering 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU