course-details-portlet

MUST1055 - Grunnleggende arrangering og komponering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i arrangering og komponering. Det leveres obligatoriske øvinger gjennom kurset som avsluttes med en større arrangements/ komposisjonsoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs
-ha grunnleggende kunnskap om musikkteori, besifring og funksjonsharmonikk
-ha grunnleggende kunnskap om ulike instrumenter, instrumentgrupper og orkestrering
-kjenne til tradisjonelle arrangementsteknikker, hovedsaklig innenfor populærmusikk, rock og jazz
-kjenne til hvordan form og oppbygning brukes til å tydeliggjøre framdriften i en komposisjon

Ferdigheter:

Kandidatenskal etter gjennomført kurs
-kunne arrangere og komponere musikk for ulike mindre ensembler ved hjelp av notasjonsprogramvare
-kunne ta utgangspunkt i en idé og videreutvikle denne for å skape et grunnlag for komposisjon/ arrangement
-kunne skrive idiomatisk notert musikk for enkelte instrumenter og instrumentgrupper
-kunne redegjøre for estetiske og håndverksmessige valg ved egen komposisjon/ eget arrangement

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • 7 oppgaver

Mer om vurdering

7 øvingsoppgaver må være bestått før man får gå opp til eksamen. Eksamensoppgaven vurderes med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektronikk (MTEL)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU