course-details-portlet

MUST1055 - Grunnleggende arrangering og komponering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i arrangering og komponering. Gjennom et bredt spekter av musikkeksempler vil studentene bli eksponert for rytmiske, harmoniske og formale prinsipper i ulike sjangre og tradisjoner, med en hovedvekt på vestlig populærmusikk og kunstmusikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs

 • ha grunnleggende kunnskap om notelære og besifring
 • ha grunnleggende kjennskap til harmoniske, rytmiske og formale virkemidler i ulike tradisjoner og stilarter
 • ha grunnleggende kunnskap om arrangering og instrumentering for ulike instrumenter og besetninger
 • ha grunnleggende kunnskap om formtenkning i ulike tradisjoner og stilarter

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs

 • kunne arrangere og komponere musikk for ulike mindre ensembler ved hjelp av notasjonsprogramvare
 • kunne skrive idiomatisk notert musikk for enkelte instrumenter og instrumentgrupper
 • kunne lage et musikalsk forløp basert på videreutvikling av en enkelt musikalsk idé
 • kunne skrive kortere komposisjoner med en tydelig form og struktur
 • kunne redegjøre for estetiske og håndverksmessige valg ved egen komposisjon/ eget arrangement

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvingstimer. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

Samtlige obligatoriske oppgaver må være levert og bestått før man får gå opp til eksamen. Eksamensoppgaven vurderes med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektronikk (MTEL)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.05.2023

Innlevering
26.05.2023


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU