MUSP4745 - Entreprenørskap for musikere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på musikkformidlingsdelen av bachelor eller tilsvarende og skal bevisstgjøre de prosesser som kreves for å skape sin egen arbeidsplass. Emnet skal gi fordypning i temaer rundt forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn, og styrke bevisstheten rundt egen kunstnerisk virksomhet.

Læringsutbytte

Kandidaten:

- har innsikt i strategier for å skape sin egen arbeidsplass
- har beredskap til å takle dagens og framtidens musikkmarked
- har kunnskap om økonomiske mekanismer og kunstneriske utfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier. Skriftlig oppgave som danner grunnlaget for muntlig eksamen. Oppgaven skal ha et omfang på 4-7 A4-sider. Innleveringsfrist 30.april.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig fremføring
  • Innlevert oppgave
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Muntlig eksamen med utgangspunkt i en skriftlig innlevering (obligatorisk aktivitet).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (MMUST)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4130, MUSP4531 eller MUSP4321 eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.