course-details-portlet

MUSP4745 - Entreprenørskap for musikere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på musikkformidlingskurs i bachelorutdanningen og skal bevisstgjøre de prosesser som kreves for å skape sin egen arbeidsplass. Emnet skal gi fordypning i temaer rundt forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn, og styrke bevisstheten rundt egen kunstnerisk virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har innsikt i strategier for å skape sin egen arbeidsplass
  • har kunnskap om økonomiske mekanismer og kunstneriske utfordringer

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har beredskap til å takle dagens og framtidens musikkmarked

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier.

Skriftlig oppgave som danner grunnlaget for muntlig eksamen. Oppgaven skal ha et omfang på 4-7 A4-sider. Innleveringsfrist 30.april.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig fremføring
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Innlevert oppgave

Mer om vurdering

Muntlig eksamen med utgangspunkt i en skriftlig innlevering (obligatorisk aktivitet).

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4321 eller MUSP4170 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4336 4.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU