course-details-portlet

MACS4000 - Forprosjekt (Applied Computer Science)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Forprosjektrapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Forprosjektrapport 100/100

Faglig innhold

se engelsk versjon

Læringsutbytte

se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

se engelsk versjon

Mer om vurdering

se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)

Forkunnskapskrav

See English version

Kursmateriell

se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4205 7.5 HØST 2022
IMT4601 5.0 HØST 2022
IMT4885 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Forprosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Forprosjektrapport 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Forprosjektrapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU