KM3600 - Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang. Slik dispensasjon fra Eksperter i team kan blant annet gis på grunnlag av:

- mange års yrkeserfaring
- bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
- tvingende praktiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning
- psykiske/fysiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning

Læringsutbytte

Kurset vil gi anledning til selvstudium og fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et selvstudium med egendefinert pensum. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.
Emnet har ikke ordinær undervisning.
Ta kontakt med kontaktperson/veileder angående godkjenning av problemstilling og pensum.

Mer om vurdering

Nærmere om vurderingsordningen: Sluttvurderingen baseres på en semesteroppgave som skal ha et omfang på ca. 4000 ord.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)
Film- og videoproduksjon (MMPROD)
Filmvitenskap (MFILM)
Kunst og politikk (MKUH)
Medievitenskap (MMVIT)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, kunsthistorie eller medievitenskap.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.