course-details-portlet

KJ2053 - Kromatografi (Analytisk kjemi II)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kromatografiske separasjonsprinsipper og metoder. Grunnleggende kromatografisk teori blir gjennomgått. Følgende teknikker, basert på normal og omvendt fase systemer og på adsorpsjons- og fordeling-prosesser behandles: Tynnsjiktkromatografi (TLC), væskekromatografi (HPLC), gasskromatografi, ionebytter- og eksklusjonskromatografi, dessuten superkritisk fluid kromatografi (SFC) og grunnleggende elektroforese og kapillærelektroforese. I tillegg kan noe mer spesialiserte tema bli kort omtalt, slik som f.eks.: prøveopparbeidelse (fastfase-ekstraksjon, SPE) kobling kromatografi-spektroskopi, kiral kromatografi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet undervisning i emnet kan studenten: - forklare prinsippene for de viktigste væske- og gasskromatografiske analysemetodene og elektromigrasjonsteknikker; anvende metodene i en bærekraftig kontekst som sirkulær økonomi; - ha tilegnet seg en del teknisk kunnskap om, og praktisk erfaring med, analyser ved væske- og gasskromatografi, og ved kapillærelektroforese; - kunne vurdere styrker og begrensninger av de viktigste kromatografiske separasjons- og deteksjonsmetoder i forhold til egenskaper av prøve og analyseproblemstilling; - forstå prinsipper og praksis i publisert materiale som bruker kromatografiske og enkle elektromigrasjons-teknikker; - ha lært seg å anvende aktuelle teknikker på en selvstendig, effektiv og fornuftig måte med minimalt behov for teoretisk, og begrenset behov for praktisk opplæring; - kunne rapportere og tolke kromatografiske analyser på en vitenskapelig og forståelig mate; - (noen av dem) kunne velge og planlegge bruk av egnede kromatografiske analysemetoder for aktuelle analyseproblemstillinger med grunnlag i gode kunnskaper om de aktuelle metodene; - kunne vurdere HMS i forbindelse med eksperimentell kromatografisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, lab og øvinger.

Forelesningsplan publiseres ved semesterstart.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger/semesterprøver

Mer om vurdering

Alle laboratorierapporter må være godkjent for å få adgang til eksamen. Skriftlig skoleeksamen

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i KJ1000, KJ1021 og KJ1024 eller KJ1000 og KJ1020 eller TKJ4102, TMT4115 og TMT4122 eller TMAT1002, TMAT1005, TMAT1007 og TMAT1009.

Kursmateriell

E.Lundanes, T.Greibrokk og L. Reubsaet; "Chromatography, Basic Principles, Sample Preparation and Related Methods", Wiley, 2014, ISBN 978-3-527-33620-3. Utdelt/opplastet materiale i forbindelse med laboratorieøvingene. Alternativt kan J.M.Miller; "Chromatography, Concepts and Contrasts", Wiley 2005 brukes. Den norske gamle lærboken T. Greibrokk, J. Karlsen og K.E. Rasmussen: Kromatografi, 3. utg., Universitetsforlaget, Oslo, 1998; gjennopptrykt v. Pensumforlaget AS, 2005 (ISBN 82-13-02356-0) kan være nyttig også (bl.a. norsk nomenklatur), men er ikke lenger helt dekkende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ253 7.5
TKJ4105 7.5 VÅR 2006
TKJE3010 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Organisk kjemi
  • Bioteknologi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU