course-details-portlet

IT3708 - Bio-inspirert kunstig intelligens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Hovedfokuset for kurset er å studere intelligente systemer inspirert av den naturlige verdenen, spesielt biologi. Flere algoritmer og metoder blir diskutert, inkludert evolusjonsære algoritmer. Bio-inspirerte intelligente systemer har tusenvis av nyttige applikasjoner innen så forskjellige områder som kontrollteori, telekommunikasjon, musikk og kunst. Dette kurset diskuterer både teori og praksis for bio-inspirert kunstig intelligens, sammen med å gi litt av grunnlaget og inspirasjonen for de forskjellige tilnærmingene.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi kandidaten en generell introduksjon til konsepter, metoder og algoritmer innen bio-inspirert kunstig intelligens.
Ferdigheter: Kandidaten kan bruke faktiske metoder og algoritmer.
Generell kompetanse: Gjennom praktiske og teoretiske øvelser skal kandidaten forstå og anvende bio-inspirert kunstig intelligens, og ha en forståelse av anvendelsen av bio-inspirert kunstig intelligens på virkelige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, selvstudium og øvelser. En visst antall obligatoriske øvelser må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MIDT)
Datateknologi (MTDT)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Informatics (MSIT)
Informatikk (MIT) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet er kun valgbart for studenter som følger studieretning i Kunstig Intelligens i studieprogrammene Datateknologi og Informatikk, samt fagretningen Kunstig Intelligens i Industriell økonomi og teknologiledelse (MTDT, MIDT, MSIT, MTIØT).

Kursmateriell

Vil bli annonsert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT378 7.5
MNFIT378 7.5
IT8801 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU