course-details-portlet

IT3708 - Bio-inspirert Kunstig Intelligens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgaver 70/100
Skriftlig skoleeksamen 30/100 90 minutter D

Faglig innhold

Hovedfokuset for kurset er å studere intelligente systemer inspirert av den naturlige verdenen, spesielt biologi. Flere algoritmer og metoder blir diskutert, inkludert evolusjonsære algoritmer. Bio-inspirerte intelligente systemer har tusenvis av nyttige applikasjoner innen så forskjellige felter som datateknikk, operasjonsanalyse, maskin læring, telekommunikasjon, kybernetikk, spill, musikk og kunst. Dette kurset diskuterer både teori og praksis for bio-inspirert kunstig intelligens, sammen med å gi noe av grunnlaget og inspirasjonen for de forskjellige tilnærmingene.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi kandidaten en generell introduksjon til konsepter, metoder og algoritmer innen bio-inspirert kunstig intelligens. Ferdigheter: Kandidaten kan bruke faktiske metoder og algoritmer. Generell kompetanse: Gjennom teoretisk studier og programmeringsprosjekter skal kandidaten forstå og anvende bio-inspirert kunstig intelligens, og utvikle et fundament for anvendelsen av bio-inspirert kunstig intelligens på virkelige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, selvstudium og prosjekter.

Mer om vurdering

Se engelsk beskrivelse.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun valgbart for studenter som følger studieretning i Kunstig Intelligens i studieprogrammene Datateknologi og Informatikk, samt fagretningen Kunstig Intelligens i Industriell økonomi og teknologiledelse (MTDT, MIDT, MSIT, MTIØT).

Kursmateriell

Vil bli annonsert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT378 7.5
MNFIT378 7.5
IT8801 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 30/100 D 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgaver 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 30/100 D 15.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 37
Vår ORD Oppgaver 70/100

Innlevering
26.04.2024


09:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU