course-details-portlet

IT3023 - Læringsteknologi og analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet er en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Forelesningene vil støtte fremdriften i prosjektet, prosjektet har forskjellige leveranser og gjøres i team. Hvert team må jobbe med et læringssystem, implementere det, samle empiri og analysere dem. Gruppevis endelig presentasjon av systemet og den innsamlede læringsanalysen. Studentene må sende inn grouppeleveranser (obligatorisk) og gruppeprosjektet (som teller 100% av den endelige evalueringen) for å bestå emnet.

Læringsutbytte

Emnet gir grunnleggende kunnskaper om læringssystemer og læringsanalyse. Studentene vil etter endt kurs kunne:

- Forstå utformingen og utviklingen av moderne læringssystemer.

- Forklar hvordan en teknologifunksjon påvirker læringsprosesser.

- Evaluer effekten av et læringssystem gjennom elevgenererte data (dvs. læringsanalyse).

- Utfør en studie som vurderer effektiviteten og effektiviteten til en læringsteknologi gitt målgruppen og forventede læringsresultater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid. Hvert team må levere prosjektleveranser i løpet av semesteret og en sluttrapport. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deliverables

Mer om vurdering

Rapporten fra prosjektet er grunnlaget for karakteren i kurset. Studentene må også levere obligatoriske leveranser gjennom hele semesteret.

Karakterisering er teambasert, men individuelle karakterer kan gis i spesielle tilfeller.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt på MSIT-retningen "Interaksjonsdesign spill- og læringsteknologi", MTDT/MIDT-profilene "Programvareutvikling", "Digital virksomhetsutvikling", eller "Interaksjonsdesign og spillteknologi" og lektorutdanning i realfag (studieretningen for matematikk og informatikk) (eller kontankt faglærer for evaluering).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE

Innlevering
23.11.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU