course-details-portlet

IT3023 - Læringsteknologi og analyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet er en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Forelesningene vil støtte fremdriften i prosjektet, prosjektet har forskjellige leveranser og gjøres i team. Hvert team må jobbe med et læringssystem, implementere det, samle empiri og analysere dem. Gruppevis endelig presentasjon av systemet og den innsamlede læringsanalysen. Studentene må sende inn individuelle leveranser (obligatorisk) og gruppeprosjektet (som teller 100% av den endelige evalueringen) for å bestå emnet.

Læringsutbytte

Emnet gir grunnleggende kunnskaper om læringssystemer og læringsanalyse.
Studentene vil etter endt kurs kunne:
- Forstå utformingen og utviklingen av moderne læringssystemer.
- Forklar hvordan en teknologifunksjon påvirker læringsprosesser.
- Evaluer effekten av et læringssystem gjennom elevgenererte data (dvs. læringsanalyse).
- Utfør en studie som vurderer effektiviteten og effektiviteten til en læringsteknologi gitt målgruppen og forventede læringsresultater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid. Hvert team må levere prosjektleveranser i løpet av semesteret og en sluttrapport. Karakterisering er teambasert, men individuelle karakterer kan gis i spesielle tilfeller.
Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deliverables

Mer om vurdering

Rapporten fra prosjektet er grunnlaget for karakteren i kurset. Studentene må også levere obligatoriske leveranser gjennom hele semesteret.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MIDT)
Datateknologi (MTDT)
Informatics (MSIT)
Informatikk (MIT)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt på MIT-retningen "Interaksjonsdesign spill- og læringsteknologi", MTDT/MIDT-profilene "Programvareutvikling", "Digital virksomhetsutvikling", eller "Interaksjonsdesign og spillteknologi" og lektorutdanning i realfag (studieretningen for matematikk og informatikk).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU