course-details-portlet

IP509118 - Eksperter i team – Nullutslippsturisme til havs

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

See the course's English website - International MSc

Læringsutbytte

See the course's English website - International MSc

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hver landsbydag
  • Muntlig presentasjon
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

See the course's English website - International MSc

Spesielle vilkår

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU