Naval Architecture

Naval Architecture

Master of Science in Naval Architecture

Studenter installerer utstyr som skal senkes ned i fjorden. Foto: Tone Molnes/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

850MD, Thu Jul 25 07:59:59 MEST 2024 | M2
Studieprogrammet er nedlagt, og har ikke opptak av nye studenter.

Utvikle løsninger for å rydde i havet

Plastforurensing i havet er et globalt problem. Visste du at Mørekysten har mest havplast i Norge? La oss starte her.

Bli med i et ungt og spennende miljø som utvikler et autonomt system for å rydde i havet samtidig som du tar en master i teknologi. 

Dette er et unikt og praktisk masterprogram der du får jobbe i tett samarbeid med en kunde og leverandørindustrien for å utvikle en prototyp. 

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon.

På dette masterprogrammet får du løse ingeniørproblemer for å utvikle en prototyp. Du får jobbe med utfordringer som samfunnet vårt står overfor og løse ingeniøroppgaver - fra å designe et skrog til å sikre at den innsamlede plasten blir resirkulert.

Du kommer til å bli del av en prosjektgruppe innenfor et ingeniørdomene som du velger basert på dine interesser. Prosjektet jobber tett med en kunde og leverandørindustrien for å tilpasse eksisterende teknologi, utvikle nye løsninger og integrering av løsningene. Nærmere entreprenørskap og arbeidslivet kommer du ikke. 

Ingeniører med en master i naval architecture har verden som arbeidsplass. Du får jobbe med utfordringene som havene står overfor i dag - og kanskje er det du som finner en brikke i puslespillet slik at vi får et renere og sunnere hav. 

Du kan jobbe innenfor alle ingeniørdomener relatert til maritim teknologi. Du kan for eksempel jobbe med design, engineering, drift, vedlikehold samt ledelse, finans, forsikring og offentlig sektor.

Som student på denne masteren blir du en del av et tett og internasjonalt studiemiljø. Du får tilgang til laboratoriefasiliteter og arbeidsrom som prototypelab, Manulab og energilab. Du vil også få disponere egne arbeidsområder i laboratorier og kontorbygg.

Sigma er linjeforeningen til studentene på naval architecture. Linjeforeningen Sigma arrangerer sosiale og faglige aktiviteter gjennom studieåret og sørger for et godt studiemiljø.

Som ny student på product and system engineering vil du få en studentmentor ved første semester på studiet. Studentmentoren vil dele av sine erfaringer, og være behjelpelig med det du måtte lure på. 

Naval architecture er et 2-årig masterprogram og består av 120 studiepoeng.

Masterprogrammet er bygd opp rundt prosjektet som du skal jobbe med. Fra dag én vil du bli kjent med prosjektet, kunden, leverandørindustrien og prosjektteamet. 

Studentene får selv gi retning og styre prosjektet, noe som vil påvirke undervisningen.

Detaljerte utredninger av det autonome systemet skal skje gjennom prosjektet og emnene i første året. Prototypen utvikles og demonstreres for kunden gjennom hele studieprogrammet. Masteroppgaven er en integrert del av prosjektet, og skrives om et valgt tema innenfor ditt arbeidsdomene. 

For informasjon om opptakskrav og hvordan søke opptak se den engelske nettsiden til masterprogrammet

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se den engelske nettsiden til studieprogrammet for kontaktinformasjon.