course-details-portlet

IMT4127 - Security Management Metrics

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper writing and Muliple choice examinations
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Papers 6/10
Three multiople choice examinations 4/10

Faglig innhold

See English version.

Læringsutbytte

See English version.

Læringsformer og aktiviteter

See English version.

Mer om vurdering

See English version.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

See English version.

Kursmateriell

See English version.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4571 2.5 HØST 2017
IMT4651 2.5 HØST 2017
IMT4661 2.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper writing and Muliple choice examinations

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Papers 6/10

Innlevering
30.04.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Three multiople choice examinations 4/10

Utlevering
18.04.2023

Innlevering
18.04.2023


09:30


09:50

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU