course-details-portlet

IDG3009 - Informasjonsarkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnets temaer: Hva er informasjonsarkitektur? Hierarkisk og fasettbaserte klassifisering Automatisk og intellektuell indeksering Thesaurusbygging Metadata Informasjonsgjenfinning og søkefunksjonalitet Navigasjonsstrategier i digitale medier Merkelapper (labels) i informasjonsarkitekturer Språk i informasjonsarkitektur Sosial navigasjon Brukersentrert metode Strategiske mål Omfangsavgrensing Konseptutvikling

Læringsutbytte

Etter gjenomført emne:

  • Studentene skal være i stand til å benytte brukersentrerte metoder som personas og scenarier og ulike former for iterativ prototyping til å utvikle og presentere informasjonsarkitekturer for nettsteder på desktop og mobil.
  • Studentene skal kunne redegjøre for ulike tradisjoner og prinsipper for etablering av brukersentrerte informasjonskategorier og deres organisering, samt design av aksesstruktur og tilhørende navigasjons- og søkeinnretninger.
  • Studentene skal kunne analysere eksisterende løsninger ut fra prinsipper for informasjonsgjenfinning og være i stand til å foreslå nye informasjonsarkitekturer for å lette gjenfinning.
  • Studentene skal videre kunne redegjørende for rådende prinsipper og mønstre innenfor informasjonsarkitektur på forskjellige plattformer som f.eks. personlige datamaskiner og håndholdte enheter.
  • Studentene skal være kjent med metoder for å designe helhetlige brukeropplevelser -- på tvers av plattformer -- for å nå strategiske mål.
  • Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver.
  • Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon.
  • Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvelser. Samt gruppeprosjekt med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Mer om vurdering

Mappen inneholder endelig leveranse i tillegg til prosjektrapport.

Prosjektet utvikles iterativt med ukentlige veiledninger og en midtveispresentasjon med tilbakemelding fra medstudenter.

Endelig resultat samt prosess dokumentert i prosjektrapport leveres samlet ved emnets avslutning. Prosjektet presenteres på oppsatt tidspunkt for klassen.

Summativ vurdering ved semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Ved ikke bestått må ny eller forbedret mappe etableres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått: IDG1072 eller IDG1362

Kursmateriell

Garrett, Jesse James (2003). The elements of user experience: user-centered design for the web. New York / Berkeley: American Institute of Graphic Arts / New Riders. Rosenfeld, Louis and Peter Morville (2015). Information architecture for the World Wide Web. 4. utg. California: O’Reilly. STØTTELITTERATUR: Hearst, Marti A. (2009). Search user interfaces. New York: Cambridge University Press. Hunter, Eric J. (2009). Classification made simple. Third edition. Farnham: Ashgate. Resmini, Andrea and Luca Rosati (2011). Pervasive information architecture: designing cross-channel user experiences. Burlington: Morgan Kaufmann.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3009 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
13.11.2023

Innlevering
24.11.2023


08:00


21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU