BT8120 - Prokaryot molekylærbiologi og syntetisk biologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gis annet hvert år, neste gang våren 2019.
Kurset vil omfatte spesielle emner innen grunnleggende prokaryot molekylærbiologi og fysiologi og syntetisk biologi:

- Genekspresjon og -regulering
- Vekst og energi
- Koordinering og regulering av mikrobiell metabolisme
- Celledifferensiering
- Kommunikasjon og interaksjon mellom celler
- Sekundærmetabolisme
- Genetiske nettverk
- Utforming, konstruksjon og ekspresjon av syntetiske spor.
- Teknikker og verktøy for genetisk manipulering
- Syntetiske genom og genredigering
- -omics-teknologier (Genom og transkriptom; Proteom; Metabolom, fluxom og lipid.

Læringsutbytte

Studenten får innsikt i prokaryot molekylærbiologi og fysiologi på et høyt nivå. Målet med emnet er å gi en forståelse av fysiologien til den mikrobielle cellen, og hvordan denne kan manipuleres. I den første delen er fokus på molekylærbiologi og fysiologi, og det blir lagt vekt på tema som er viktige for syntetisk biologi. Den andre delen fokuserer på fremgangsmåter og verktøy som blir brukt i syntetisk biologi. For tema om genetiske nettverk og -omics-teknologier er målet at studentene skal forstå hva disse verktøyene kan bidra med i et prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Tema i emnet blir presenterte ved å bruke nyere litteratur, forelesninger og diskusjoner. Studentene skal også presentere et tema som poster.
Emnet undervises på engelsk og eksamen vil kun bli gitt på engelsk.

Kurset blir gitt som intensivt kurs over 3+3 dager (totalt 36 timer)

Mer om vurdering

Ved få studenter kan vurderingsform bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.