course-details-portlet

BK3198 - Nøkkelbegrep i kunst teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

The course concentrates on the role of theory and criticism in the context of contemporary art. It provides an introduction to art theory and experiments and plays with a variety of different notions of theoretical praxis. In principle, art theory is understood as “the art of seeing art”. Rather than with an identifiable body of knowledge, the course operates as an open and flexible collaborative learning environment. It introduces and critically examines key concepts of contemporary art theory and explores their impact on the major movements in visual art from the early 20th century to the present day.

Læringsutbytte

se engelsk beskrivelse

Læringsformer og aktiviteter

se engelsk beskrivelse

Mer om vurdering

  • Deltakelse og produksjon vil bli vurdert gjennom presentasjoner av prosjekter eller arbeider.
  • Utsatte eksamener/nye eksamener vil avholdes i den neste eksamensperioden.
  • Deltakelse i læringsaktiviter som seminar og prosjekter er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Fine Art (MFA)
Industriell design (MTDESIG)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 ALLE

Innlevering
15.11.2022


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU