course-details-portlet

BK3190 - Kunst og Felleskapets rom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Art and Common Space tar utgangspunkt i nødvendigheten av å tenke nytt offentlig rom / sted i forhold til kunstnerisk, arkitektonisk og annen kreativ praksis. Kurset er delvis teoribasert, alltid oppmerksom på praktiske situasjoner og virkelige scenarier. Kurset vil øke og veilede studentenes bevissthet om mulighetene og utfordringene ved å presentere /etablere kunst både i naturen og i urbane situasjoner. Kurset vil dekke historiske teorier om det offentlige rom som har hatt særlig relevans for kunst og arkitektur, samt aktuelle og innovative teoretiske praksiser som har oppstått ut av dagens utfordringer. Det praksisbaserte arbeidet konsentrerer seg om en kontinuerlig omdefinering av parametrene til både konseptuelle og materielle virkeligheter og krav til kunstens rolle i folks liv. Uttrykket «felles» refererer til mangfoldet av romlige og sosiale situasjoner der folk møtes og kommuniserer.

Læringsutbytte

Studentene kan analysere og reflektere kritisk over ulike spørsmål som er relevante for å takle de overlappende utfordringene med rom, tid og kommunikasjon innenfor våre felles/offentlig rom. Studenten har tilegnet seg kunnskap om det offentlige rommets historie i forhold til kunst og arkitektur, og hvordan man kan relatere og artikulere dette med de aktuelle problemstillingene i samtidens samfunn. Studenten vil ha kunnskap til å både initiere og gjennomføre samarbeid innen dette fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av workshops, forelesninger, praktiske og kreative intervensjoner i offentlige rom, individuelle samtaler og kunstneriske/arkitektoniske gruppearbeid. Forelesningene vil fokusere på aktuell filosofi såvel som tema innen sosiologi, såvel som de pågående diskurser når det gjelder rollen til kunst og arkitektur i dagens i samfunn. Mer informasjon om kurset vil være tilgjengelig i starten av semesteret.

Spesielle vilkår

Emnet undervises ikke dersom for få studenter melder seg til undervisning.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i emneaktiviteter
  • Oppgave

Mer om vurdering

  • Vurdering av kunstnerisk progresjon ved presentasjon eller innlevering av arbeid produsert i emnet eller dokumentasjon herav.
  • Dokumentasjon: Tilstrekkelig visuell, audiovisuell, skriftlig eller annen dokumentasjon av aktiviteter, prosesser og resultater for å representere utviklingen av arbeidet og/eller prosjektet i kurset.
  • Utsatt vurdering avholdes i førstkommende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Fine Art (MFA)
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Bachelor grad I Billedkunst eller fullført 3 år ved Arkitekturstudiet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU