Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Larssen, Wenche Merete Emblem; Bakke, Snorre. (2019) Behavioural responses of northern shrimp (Pandalus borealis) to artificial light in laboratory experiments. International Perspectives on Regional Research and Practice.
  • Søvik, Guldborg; Furevik, Dag Mathias; Jørgensen, Terje; Bakke, Snorre; Larssen, Wenche Merete Emblem; Thangstad, Trude Hauge; Woll, Astrid Kari. (2016) The Norwegian Nephrops fishery – history, exploitation and management. Sustainable bio-resources: Management, product development and raw material quality.
  • Kvangarsnes, Kristine; Bakke, Snorre; Aas, Grete Hansen. (2015) Anaesthetics in recircultation aquaculture systems, and the potential influence on the biofilter performance. Blue Bio-resources.
  • Larssen, Wenche Merete Emblem; Bakke, Snorre; Woll, Astrid Kari. (2015) Microscopic and macroscopic (visual) determination of gonad development in female Cancer pagurus. Blue Bio-resources.

Rapport/avhandling

  • Zimmermann, Fabian; Jenssen, Maria; Nedreaas, Kjell Harald; Søvik, Guldborg; Hjelset, Ann Merete; Bakke, Snorre. (2020) Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten. 2020. Rapport fra havforskningen (2020 - 4).
  • Larssen, Wenche Merete Emblem; Bakke, Snorre; Christophersen, Gyda; Fylling, Turid Standal; Barnung, Trygg. (2017) MELLOMLAGRING AV LEVENDE REKER TIL KONSUM. 2017.
  • Bakke, Snorre; Wiech, Martin; Pan, Maria; Søvik, Guldborg. (2016) Taskekrabbe i Troms - Fangstpotensiale, fangstsammensetning og kvalitet. 2016. Møreforsking Marin rapportserie (MA16-06).
  • Bakke, Snorre; James, Philip; Woll, Astrid Kari; Siikavuopio, Sten Ivar; Midling, Kjell Øyvind. (2014) Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat. 2014.