course-details-portlet

AL101115 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Organisasjonsteoretiske perspektiver
Mål og strategi
Organisasjonsstruktur
Organisasjonskultur
Makt og konflikt
Beslutningsprosesser
Kommunikasjon
Organisasjon og omgivelser
Læring og innovasjon
Motivasjon
Organisasjon og endring
Ledelse i organisasjoner
Kvinner og ledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
-skal ha fordype seg i teorier om organisasjon og ledelse
-skal ha oversikt over fagets grunnleggende begrepsapparat
-skal ha kjennskap til sentrale modeller og teorier

Ferdigheter
Studenten
-skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
-skal kunne foreta analyse og drøfting av aktuelle problemstillinger i organisasjoner
-skal kunne bidra med forståelse med utgangspunkt i teori i konkrete utfordringer i organisasjoner

Generell kompetanse
Studenten
-skal kunne analysere organisasjoner på en reflektert og selvstendig måte
-skal ha evne til å forholde seg til organisasjonslitteratur på en selvstendig måte
-skal kunne kommunisere omkring problemstillinger i organisasjoner med ledere og medarbeidere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og plenumsdiskusjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell / gruppeoppgave

Mer om vurdering

4 timers individuell eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)
Shipping management (432SM)
Shippingledelse (SØ160)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØA369) - enkelte retninger
Økonomi og ledelse (162AL)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2019) Hvordan organisasjoner fungerer. 5.utg. Bergen, Fagbokforlaget.
Artikler og bokkapitler som publiseres på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1193 7.5 01.09.2019
SMF1193F 7.5 01.09.2019
ORG1100 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU