AAR4926 - Integrert energidesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene lærer prinsipper og metoder for å integrere energisystemer i bygninger.

Ferdigheter
Kjennskap til prinsipper og metoder for prosjektering og dokumentasjon av effektiv energibruk og utnyttelse av fornybar energi i bygninger.

Generell kompetanse
Grunnleggende kompetanse for å kunne delta i tverrfaglige prosjekteringsprosesser med fokus på effektiv energibruk og fornybar energi.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100
Høst ORD Oppgave 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.