course-details-portlet

AAR4926 - Integrert energidesign - Teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene lærer prinsipper og metoder for å integrere energisystemer i bygninger.

Ferdigheter
Kjennskap til prinsipper og metoder for prosjektering og dokumentasjon av effektiv energibruk og utnyttelse av fornybar energi i bygninger.

Generell kompetanse
Grunnleggende kompetanse for å kunne delta i tverrfaglige prosjekteringsprosesser med fokus på effektiv energibruk og fornybar energi.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, historie og teknologi
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Integrert bygningsteknologi
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU