course-details-portlet

AAR4905 - BYLAB 1- byformingsteori, forskning og praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

I emnet Bylab ønsker vi å undersøke kompleksiteten i de ulike temaene som en finner integrert i dagens praksis innen byforming og urban design. Emnet undersøker også viktige praktiske og teoretiske spørsmål og problemstillinger som gjør seg gjeldende i skjæringspunktet mellom arkitektur og byforming både i et historisk og moderne perspektiv. Emnet fokuserer på undersøkelsen av viktige byformingstemaer, slik som transformasjon, post industrielle byer og urbane landskap. Det spesifikke temaet vil bli definert av oppgaven og lokasjonen i det tilknyttede emnet "Byforming og arkitektur 2", AAR4515. Det overordnede målet for emnets undersøkelser er å bidra til å opprettholde de aspektene som bidrar til å gjøre byen levelig, vakker og klar for fremtiden.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal erverve en forståelse for innholdet av viktige byformingsteorier og erkjenne deres egenart som uttrykk for trender i tiden i et historisk perspektiv.

Ferdigheter: Studenten skal utvikle sine ferdigheter til informasjonsinnhenting og utvide sin faglige kunnskapsbase for gjennom det å frigjør et større kreativt potensiale i byforming of arkitektur.

Kompetanse: Han/hun skal opparbeide seg en evne til å kritisk analysere og evaluere komplekse problemstillinger innen byforming og arkitektur, samt å bli bedre skikket til å formidle faglig kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

I sammenheng med AAR4515 er emnet strukturert i to parallelle faser. I første fase utforskes utvalgte referanseprosjekter innen masterplaner, byformingsprosjekter og typologier. I andre fase vil hver student lese en sentral bok innen urbanisme, reflektere over dens påvirkning på arkitekturfaget og byen, og skrive et kort essay med de viktigeste funnene. Forelesninger, literatur og referanseprosjekter vil tilby et bredt perspektiv på urbanisme og berike diskusjonene og arbeidet i emnet.

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på kvaliteten på studentprosjektet. Dette kan ha form av et essay eller forskningsrapport relatert til det spesifikke emnet, som er undersøkt. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur (PHAAR)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i arkitektur eller tilsvarende. Fullført minimum tre års grunnundervisning i arkitektur, landskapsarkitektur, byforming, byplanlegging, eller tilsvarende.

Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med AAR4515 i samme semester.

Kursmateriell

Forelesningsserie, oppgaver, instruksjoner, litteraturliste, håndbøket og relevante referanseverk.

Arbeider: prosjekt- og typologistudier, bøker og teori, refleksjoner, skriveoppgaver, presentasjoner og diskusjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Byggekunst
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU