AAR4905 - BYLAB - byforming teori, forskning, praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider

Faglig innhold

Emnet ønsker å undersøke kompleksiteten i samtidens virkelighet innen byforming og arkitektur gjennom å utforske ulike problemstillinger som tas opp i dagens praksis, forskning og teori.

ByLAB fokuserer på sentrale byformings tema som fortetting av bykjerner, spesialisering av nettverk, utvikling av blandede funksjoner, revitalisering av byer og kvartal, boligområder og nedlagte industri/havneareal. I tillegg berøres tema som "megabyer", "skrumpende byer", mellomlandet (suburbia) og transformasjonen av kulturlandskapet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal erverve en forståelse for innholdet av viktige byformingsteorier og erkjenne deres egenart som uttrykk for trender i tiden i et historisk perspektiv.

Ferdigheter: Studenten skal utvikle sine ferdigheter til informasjonsinnhenting og utvide sin faglige kunnskapsbase for gjennom det å frigjør et større kreativt potensiale i byforming of arkitektur.

Kompetanse: Han/hun skal opparbeide seg en evne til å kritisk analysere og evaluere komplekse problemstillinger innen byforming og arkitektur, samt å bli bedre skikket til å formidle faglig kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Basert på litteraturstudier og diskusjoner av byforming prosjekter og teoretiske tekster skal studenten gjennomføre dyptgående case-studier.

Kunnskapsemnet vil bli undervist i samarbeid med ulike eksperter innen relevante fagfelt.

I tillegg til å baseres på generell deltakelse og aktivitet i undervisningen vil studenten bedømmes på grunnlag av skriftlig og visuell dokumentasjon av det han/hun har arbeidet med gjennom semesteret. Dette kan være i form av en artikkel knyttet til et spesifikt tema kurset har fokusert.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Fullført minimum tre års grunnundervisning i arkitektur, bachelorgrad i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsserie, oppgaver, instruksjoner, litteraturliste og relevante referanseverk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider
Vår ORD Arbeider
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.