course-details-portlet

AAR4820 - Metoder og refleksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/5
Rapport 1/5
Rapport 1/5
Rapport 1/5
Rapport 1/5

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Urban Ecological Planning (MSA1)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
  • Planfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 1/5
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/5
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/5
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/5
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/5
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU