AAR4360 - Arkitekturens teori og historie B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Den historiske utvikling av byer med særlig vekt på byplanhistorien fra tidlig industrialisme og frem til i dag. Emnet gir også kunnskap om utvikling av ulike byformingsteorier samt hagekunstens og landskapsplanlegningens historie som en støtte til praktisk arbeid med by- og tettstedsplaner.

Læringsutbytte

Innføring i byers og byplanteoriers utvikling over tid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kompendium som pensumslitteratur.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (SAA1)
Arkitektur - masterstudium (5-årig) (MAAR)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 15.12.2010 09:00 A
Vår KONT Skriftlig eksamen 100/100 D 06.06.2011 09:00 E3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.