Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Flack, Sverre; Sælen, Arne. (2006) Arkitektkonkurranse "Sentrumsutvikling Stjørdal". Stjørdal kommune. 2006.

Del av bok/rapport

 • Flack, Sverre. (2011) Byforming gjennom 1980- og 90-tallet. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Flack, Sverre. (2011) Norge rundt med Planbussen. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Flack, Sverre. (2011) Sverre Pedersen - generalist og byplanlegger. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.

Rapport/avhandling

 • Flack, Sverre; Bøkestad, Hilde. (2007) Gode Sammen-Brekstad og Botngård. 2007.
 • Flack, Sverre. (2006) Arkitekturens teori og historie B. 2006.
 • Flack, Sverre. (2006) Planleggingskunnskap, del 1 og del 2. 2006.
 • Flack, Sverre. (2006) "på den andre siden av byen" studentartikler i faget AAR4905. 2006.
 • Flack, Sverre. (1997) Byformingsprinsipper. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Byplanlegging rundt århundreskiftet. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Den kvalitative stedsanalyse. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Modernismen i byplanleggingen. 1997. Forelesningsserie.
 • Flack, Sverre. (1997) Perspektiv på modernitetsbegrepet. 1997. Forelesningsserie.