course-details-portlet

AAR4360 - Arkitekturens teori og historie B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Forelesningsserien dekker byplanleggings historie og teori fra byenes opprinnelse frem til i dag med særlig fokus på europeisk byforming i det 19. og 20. århundre.

Emnet er byens arkitektur slik den viser seg som en kompleks struktur eller menneskelig artefakt. I tillegg vil emnet vise den inspirasjon som kan ha ligget til grunn for den form byer har fått. I dette inngår ulike kunstneriske og filosofiske konsepter, foruten teknologiske fremskritt så vel som sosiale og økonomiske betingelser som har vært bestemmende for byers design og utvikling.

Ved hjelp av utvalgte eksempler og litteraturstudier blir ulike bystrukturer undersøkt og diskutert. Foruten eksisterende byer, byutvidelser og saneringsplaner vil også ikke-realiserte visjoner og prosjekt bli behandlet i en bredere kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene vil få grunnleggende kunnskap om byers historiske utvikling. Dette vil omfatte neolittisk tid, antikken, middelalderen, renessansen, barokken, opplysningstiden, industrialismen foruten modernismen, postmodernismen samt dagens byplanlegging. En vil i tillegg fokusere kritisk på ulike design-teorier og byplankonsepter og den innvirkning disse har hatt på byers utvikling.

Ferdigheter: Studentene vil lære seg til å forstå forholdet mellom ulike bystrukturer og de sosiale betingelser som gjennom dette skapes. Dette vil gjøre dem i stand til å forklare byers utforming ut fra historiske betingelser og dermed se dagens byplanlegging i et historisk perspektiv.

Generell kompetanse: Studentene vil få en forståelse av byers form og planlegging gjennom tidene. Dette vil bedre uavhengig tenkning, styrke kreativitet og høyne ansvaret for egen læring og yrkesmessig utvikling. De tilegnede egenskaper i emnet vil innvirke positivt på egne arkitektur- og byplanprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner; studier og refleksjon knyttet til utvalgte utdrag i et kompendium som omhandler byers historie og teori.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 1
SL110 Sluppenvegen 14 62
SL310 Sluppenvegen 14 5
SL311 Sluppenvegen 14 14
SL430 Sluppenvegen 14 4
SL410 Sluppenvegen 14 7
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU