Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Videre studier

Profesjonsstudiet i medisin kvalifiserer til videre studier i form av relevante mastergrader eller ph.d. En del starter på ph.d.-studier underveis i medisinstudiet i form av forskelinjen. En ph.d. i medisin øker sjansene dine for ansettelse i overlegestillinger, særlig ved universitetssykehusene. Ph.d. er første steg på veien til en akademisk karriere med forskning og undervisning. 

Under finner du generell informasjon om ph.d. fra NTNU. 


Deling! Ikke rør!!!!Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad kommer raskt i ledende stillinger. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.