Hva lærer jeg

Religionsvitenskap - bachelorstudium

Hva lærer du?

Studiet av religionsvitenskap ved NTNU gir bred kompetanse:  

  • Generell kompetanse (undersøkelse; team-work; kunnskapsformidling) 
  • Faglig kompetanse (empirisk kunnskap; sosial/kulturell teori) 
  • Diskursiv kompetanse (perspektivitet; interkulturell kompetanse)
  • Kritisk kompetanse (samfunnskritikk; problem-deduksjon; problemløsning) 

Å studere religionsvitenskap gir deg kunnskap om ulike religiøse tradisjoners trosgrunnlag og praksis og en dypere forståelse for den historiske utviklingen som ligger til grunn. Bachelorstudiet ved NTNU vil også trene deg i å forstå og forklare religion som sentralt menneskelig fenomen ved å utforske hvordan ulike typer kunnskap om religion blir brukt i samfunn og politikk - på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Som bachelorstudent i religionsvitenskap vil du få kunnskap om systematiske og sammenlignende perspektiver på religion og livssyn i historie og nåtid, både på tvers av og innenfor ulike kulturelle og sosiale miljø.  Du vil lære om samtidige og historiske religiøse tekster, praksiser og tradisjoner, og få en dypere forståelse for hva religionene betyr for mennesker i ulike tider, kulturer og samfunn. Målet for studiet er å utvikle din kunnskap om religiøse ideer og religiøs praksis, og gi deg innsikt i religionenes funksjon og betydning som livstolkning, verdiforankring og meningshorisont for individer så vel som for større sosiale grupper.

Studiet gir deg også innsikt i det samspillet, og de problemstillinger og konflikter, som oppstår i skjæringspunktet mellom religion og samfunnet i fortiden og nåtiden. Gjennom dette vil du utvikle en evne til å tenke sammenlignende og vitenskapelig om religion og religiøse tradisjoner som sosiale, kulturelle, litterære, politiske og filosofiske fenomen, og utvikle ferdigheter i å kommunisere om slike spørsmål.

Religionsvitere arbeider tett opp til flere vitenskapsdisipliner, som antropologi, arkeologi, historie, psykologi, sosiologi og statsvitenskap. Som student i religionsvitenskap vil du derfor også lære hvordan forskningsprosessen foregår, og hvordan ulike fagdisipliners tradisjoner former problemstillinger og metoder.

Du bør ha forkunnskaper og ferdigheter tilsvarende faget religion og etikk i videregående skole.