Kontakt

Religionsvitenskap - bachelorstudium

Kontakt

Spørsmål om filosofi, etikk eller religionsvitenskap

Dersom du har spørsmål knyttet til fagene filosofi, etikk eller religionsvitenskap kan du ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

person-portlet