Studiets oppbygning

Bachelor i ingeniørfag, maskin - 4-årig, nettbasert, deltid, Gjøvik

Studiets oppbygning

Det nettbaserte deltidsstudiet maskiningeniør innen bærekraftig produksjon er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Studieprogresjonen er  på 75 % av det som forventes av en heltidsstudent, forventet arbeidsbelastning per uke vil være omtrent 30 timer i uka inkludert forelesninger.

Det faglige innholdet i studiet og eksamenene er de samme som for studenter som tar studiet på heltid. Skriftlig eksamen gjennomføres i Gjøvik. Studiet fører til graden "Bachelor i ingeniørfag, maskin" og tilsvarer 180 studiepoeng.

Du kommuniserer med lærerne og de andre studentene på studiet på en nettbasert læringsplattform, hvor du mottar forelesninger og veiledning. Mange av forelesningene blir strømmet eller er på video. Obligatoriske arbeidskrav i studiet, slik som laboratoriearbeid, vil foregå under samlinger på campus i Gjøvik. Foruten oppstartsamlingen vil det vanligvis være en samling per semester.

Ved studiestart vil du få detaljert informasjon om framdriftsplan, obligatoriske arbeidskrav, tidspunkter for veiledning, samlinger og hvordan forelesningene skal foregå. 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan