Hva lærer jeg

Studenter i laboratoriet jobber med konstruksjon av propell
Anders Gimmestad Gule/NTNU
Bachelor i ingeniørfag, maskin - 4-årig, nettbasert, deltid, Gjøvik

Hva lærer jeg?

På studieretningen bærekraftig produksjon spesialiserer du deg innen konstruksjon og dataassistert design og simulering. Studiet legger vekt på produktutvikling, valg av riktige materialer og funksjonell design. Du lærer om ulike produksjonsmetoder, beregning av styrke og dimensjonering. Du lærer deg å bruke dataverktøy til blant annet 3D-modellering, simulering og 3D-printing.

Digital kompetanse for framtiden

Maskiningeniørstudiet ved NTNU følger nøye med på trendene i industrien og er opptatt av at studentene får relevant digital kompetanse. 

Industrien blir stadig mer automatisert og robotisert. For å styre automatiserte anlegg må maskiningeniører ha kunnskap om elektronikk og programmering.

På maskiningeniørstudiet lærer du å bruke programmeringsverktøy og digitale beregnings- og modelleringsverktøy.


FNs bærekraftsmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter