Opptak

Bachelor i ingeniørfag, maskin - 4-årig, nettbasert, deltid, Gjøvik

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskrav til maskiningeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk FYS1, eller forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Du søker gjennom Samordna opptak.

Alternative veier til opptak

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr NTNU i Gjøvik alternative studieløp som Y-veien og TRES. Du søker opptak lokalt ved NTNU.

I 2024 tilbys Forkurs i matematikk (REA0012) for Tres og y-vei som et 10-ukers sommerkurs enten i Gjøvik eller Ålesund. Du kan få fritak fra sommerkurset hvis du har tatt R1 og R2 tidligere, eller tilsvarende. Kommunikasjon og norsk for Y-vei og fysikk for TRES undervises digitalt.

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2023 Alle Alle
2022 50,2 Alle
2021 50,5 Alle


Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.


Antall studieplasser

  • 26 studieplasser.

5 studieplasser er reservert studenter som tar Y-veien og 5 på TRES.

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.