Opptak

Bachelor i ingeniørfag, maskin - 4-årig, nettbasert, deltid, Gjøvik

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Spesielle opptakskrav

Opptakskrav til maskiningeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk FYS1, eller forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Du søker gjennom Samordna opptak.

NB! Opptak gjennom Tresemesterordning (TRES) eller med fagbrev (Y-VEI) tilbys ikke på det 4-årige nettbaserte, deltidsstudiet.

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2022 50,2 Alle
2021 50,5 Alle
2020 51,4 Alle
2019 46,4 Alle


Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.


Antall studieplasser

  • 18 studieplasser

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.