Opptak

Religionsvitenskap - årsstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2023: 30


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 43,8 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 42,4 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2019 41,8 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.