Hva lærer jeg

Religionsvitenskap - årsstudium

Hva lærer du?

Studiet av religionsvitenskap ved NTNU gir bred kompetanse:  

  • Generell kompetanse (undersøkelse; team-work; kunnskapsformidling) 
  • Faglig kompetanse (empirisk kunnskap; sosial/kulturell teori) 
  • Diskursiv kompetanse (perspektivitet; interkulturell kompetanse)
  • Kritisk kompetanse (samfunnskritikk; problem-deduksjon; problemløsning) 

Som student på årsstudium religionsvitenskap lærer du om hvordan religioner har utviklet seg gjennom historien og hvordan de har påvirket samfunnet både i fortid og samtid.

For befolkningsgrupper verden over har tro og livstolkning en sentral plass i tilværelsen. Som student på årsstudium religionsvitenskap får du en dypere forståelse for hva religionene har å si for ulike kulturer og samfunn, og hvordan religion har bidratt til å forme kulturer og samfunn - og omvendt.

Religionsvitenskap er et systematisk studium av hva mennesker gjør og tror i forbindelse med religion og livssyn. Hvilken virkning har dette for samfunn og individ, både innenfor og på tvers av ulike kulturelle og sosiale miljø? Årsstudiet dekker menneskehetens mangfoldige religiøse idé- og praksissystem i fortid og nåtid, så vel som kulturmøter og nyorienteringer.