Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold - årsstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 30
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅLIMA, Thu Apr 18 12:52:01 CEST 2024 | AR

Dette studiet gir deg kunnskap om hvordan likestilling og mangfold som verdier og praksis forstås, fremmes og håndteres på ulike samfunnsområder som familie, utdanning, arbeidsliv, fritid og politikk. 

På årsstudiet i Likestilling og Mangfold vil du lære å tenke kritisk rundt samfunnsaktuelle tema som rasisme, ulikhet, kjønnsroller og kultur. På studiet lærer du å reflektere rundt tema som man tar for gitt i samfunnet, som at kjønnsroller er naturlige, likestilling er en «norsk verdi», og hvordan man tenker og snakker om immigrasjon og innvandrere. Vi utforsker tema som minoriteter sine rettigheter, seksualitet og identitet i samfunnet og kjønn i populærkultur, arbeidsliv og familieliv.

 

 

 

Les mer om hva du lærer

Du kan ta studiet som et enkeltstående studium eller det kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det. Det gir også et godt grunnlag for å etter hvert gå videre med master i likestilling og mangfold. Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.

Les mer om jobbmulighetene

Årsstudiet i likestilling og mangfold har et lite studiemiljø, med tett kontakt med faglærerne. 

Les mer om studiemiljøet

Årsstudiet i likestilling og mangfold består av 4 emner på til sammen 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no

Kontakt og veiledning