Studiemiljø

Studiemiljø

Studentlivet i Caen

Universitetet ligger i sentrum av byen Caen. Undervisningen foregår i klasserom og i små grupper slik at du får god mulighet til å bli forbedre franskkunnskapene dine i trygge omgivelser. De fleste faglærerne er franske og har lang erfaring med internasjonale studenter. I tillegg deltar du i utflukter og andre aktiviteter i nærområdet som gir et godt innblikk i det franske samfunnet og kulturliv. 

Det arrangeres en integreringsuke for alle internasjonale studenter i starten av semesteret, hvor du deltar som årskursstudent. Dette er en unik mulighet for å bli bedre kjent med både administrasjonen, organisasjoner som ESN (Erasmus Student Network Caen) og Bienvenue à Caen (vertsfamilier) samt studenttjenester. Her møter du også alle de internasjonale studentene som skal studere ved Universitetet i Caen samme studieår.

Som internasjonal student ved Universitetet i Caen får du tett oppfølging gjennom studentadministrasjonen. Dette gjelder både SPI (Pôle support aux publics internationaux / International Support Service) og OFNEC (det fransk-norske språksenteret). OFNEC- og SPI-administrasjonen holder til i ‘espace AAPI’ hvor du kan stille spørsmål til administrasjonen, arbeide eller delta i studentaktiviteter som språkkafé ("Café français").

Du får også tilgang til de samme tjenestene og har de samme rettighetene som andre studenter. Det betyr at du kan delta i sportsaktiviteter med andre studenter på campus, får studentrabatt utenfor universitetet og kan spise i kantinen (restaurant universitaire) på campus. Erasmus Student Network Caen organiserer gjennom hele studieåret sosiale aktiviteter, samt ekskursjoner i Normandie for en rimelig pris. Det organiseres jevnlige møter med franske studenter ved institutt for nordiske språk.