Hva lærer jeg

Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium

Hva lærer du?

Årsstudium i fransk med didaktikk er et studietilbud rettet spesielt inn mot læreryrket i den norske skolen og inneholder fagdidaktikk. Studiet er først og fremst en videreutdanning for kvalifiserte lærere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og et spesialiseringsår for studenter som tar grunnskolelærerutdanning eller femårig integrert lektorutdanning. Årsstudiet er også åpent for andre studenter som ønsker å studere fransk.

Studenter på lektorprogrammet og PPU ved NTNU må i tillegg ta FRA1130 Litteratur, tekst og metode (7,5 sp.) ved NTNU for å oppnå full undervisningskompetanse i fransk.

Målet med årsstudiet er en lærerutdanning i fransk der innsikt og ferdigheter i fransk språk og kunnskaper om fransk samfunn og kultur kombineres med innsikt i og kunnskaper om undervisning i fransk som fremmedspråk. Ved at utdanningen i sin helhet foregår ved et fransk lærested, vil studentene gjennom et personlig møte med språket og samfunnet få en umiddelbar og autentisk opplevelse av det franske samfunnet og kunne oppdage forskjeller og likheter mellom Norge og Frankrike.

Gjennom denne kombinasjonen av språk, kulturkunnskap, didaktikk og personlig erfaring skal studentene skaffe seg et solid grunnlag for et framtidig yrke som engasjerte fransklærere i norsk skole.

Du kan søke om private stipend. For eksempel gir Eva og Erik Ankers legat hvert år støtte til utvalgte studenter.

 

Praktisk info for deg som skal begynne 

Årsstudiet undervises ved det fransk-norske senteret i Caen, OFNEC, eller Office franco-norvégien d'échanges et de coopération på fransk. Se OFNECs nettside. Byen Caen ligger i hjertet av Normandie, et par timers togtur fra Paris, i fylket Calvados. 

Studieåret 2023/2024:

I brosjyren Årsstudium i fransk med didaktikk-praktiske opplysninger finner du viktig informasjon om bl.a. bolig, reise, semesterplan mm.