Opptak

Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Årsstudium i fransk med didaktikk er et studietilbud rettet spesielt inn mot læreryrket i den norske skolen og inneholder fagdidaktikk. Studiet er først og fremst en videreutdanning for kvalifiserte lærere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og et spesialiseringsår for studenter som tar grunnskolelærerutdanning eller femårig integrert lektorutdanning. Årsstudiet er også åpent for andre studenter som ønsker en lærerutdanning i fransk.

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Vi anbefaler at du har forkunnskaper i fransk tilsvarende nivå 2 fra videregående.

Antall studieplasser

Høst 2024: 32

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 54,5 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.